HomeSlužbyFyzioterapie

Fyzioterapie

 

Fyzioterapie je součástí léčebné rehabilitace a zabývá se jak diagnostikou, tak také léčbou a prevencí funkčních a strukturálních poruch pohybového systému, tzn. klouby, svaly, vazy, atd., v důsledku poškození nepřiměřenou či dlouhodobou jednostrannou zátěží, stavy mající příčinu v nadměrném psychickém vypětí atd.

 

Fyzioterapie je disciplínou, která se spolu s medicínou neustále vyvíjí a využívá postupů a metod založených nejen na osvědčených poznatcích, ale také na nejnovějších vědeckých zjištěních spolu s využitím přírodních zdrojů energie.

Měla by být brána jako rovnocenný obor spolu s dalšími medicínskými obory, jelikož v mnohých případech je účinnou cestou nejen v prevenci vzniku závažných poruch pohybového systému, tak také v léčbě již vzniklých změn.

Mezi metody využívané ve fyzioterapii patří: například:

Kineziologický rozbor jako jeden z komponent vyšetření klienta

Techniky měkkých tkání

Mobilizace periferních kloubů a kloubů páteře

Trigger Point Therapy (Terapie spoušťových bodů)

Senzomotorická cvičení

Dynamická Neuromuskulární Stabilizace

Kinesiotape

Autoterapie

 

 

 

Nepřehlédněte !

Přidána fotogalerie v sekci fotogalerie a v sekci ordinace Mořkov.